Sitemap
Jeśli nie czujesz się solidnie przygotowany do czynności kontrolno – obsługowych pojazdu, nie wstydź się powiedzieć o tym instruktorowi. Wyrozumiała kadra zdaje sobie sprawę, że coś, co innym przychodzi z łatwością, dla innych może stanowić ogromny problem.